Det är nog få som har missat Maslow-pyramiden - behovstrappan från 1940-talet som förklarar hur våra behov prioriteras. Enligt modellen delas våra behov in i fem kategorier där behoven måste tillfredsställas nerifrån och upp. De tre första är våra basala behov. Om dessa är tillfredsställda kan en person sluta tänka på dem och klättra uppåt i trappan. De två översta nivåerna handlar om personlig utveckling och kan egentligen aldrig bli fullt tillfredsställda. Dessa behov kan existera samtidigt, men blir inte viktiga förrän behoven på de lägsta trappstegen har uppfyllts.

Sociala medier och våra mobilen hjälper oss att tillfredsställa våra behov på de tre översta nivåerna på helt andra sätt. Face-2-face ersätts och kompletteras med sms, WhatsApp, Snapchat, FaceTime, Facebook Messenger och så vidare. När kommunikationen har blivit så oändligt mycket enklare har den dessutom expanderat och vi kommunicerar med betydligt fler vänner och kollegor i olika trådar och kanaler.

Allra överst i pyramiden kan vi nu mer effektivt än någonsin syssla med självförverkligande. Eller för att använda ett mer nutida uttryck, ”bygga våra varumärken”. Vi inte bara lever ut våra drömmar i form av projekt, företag och resor. Vi berättar dessutom om dem för allt och alla, om våra fantastiska liv som vi lever till fullo! Vi retuscherar vår verklighet med hjälp av filter och synliggör olika sidor av oss själva via olika kanaler. Skickligt, strategiskt, genomtänkt. Och allt detta är möjligt bara vi har uppkoppling och laddade batterier i våra telefoner.

Men gäller Maslows beovstrappa fortfarande? Tja, många menar att det är ett problem att den rangordnar behoven i just hierarkier och att behovstrappan egentligen inte är en teori, utan möjligen en modell. Dessutom finns det mycket litet empiriskt stöd för den. Maslow anser att samhörighet och relationer med andra är ett av fem mänskliga behov, medan andra menar att våra relationer snarare är det mest centrala av våra behov.

Oavsett, så är batteri och uppkoppling ett ganska underhållande tillägg. Vem som är upphovshen till denna twist är oklart - jag sprang på (surfade in i) modellen på internet för några år sedan när jag gjorde research till en föreläsning.

Bilden ovan är plockad från min bok Digital Panik - Få koll på läget! där jag resonerar mer kring hur våra digitala liv just tillfredsställer våra behov.

// Judith

Bilden i toppen: Unsplash by @rawpixel