När det kommer till kreativitet, produktivitet, jobb, skapande osv - tänk om det är som den franska kompositören Claude Debussy uttryckte det, att: "Music is the space between the notes."

Jag har varit i Bankok ett tag - för att umgås med just det som finns emellan noterna. Spenderat tid med den delen av vardagen jag tror att många (inklusive mig själv!) missar i vår strävan efter att få till en klar, nyanserad - ja helst av allt en helt perfekt - "nästa-not".

Passionate filosoferade kring det hela i i ett inlägg där han skriver:

"Most of us spend most of our work time focusing on the "things" that make up our product or service: the features, the words, the sounds, the icons, the buttons, the graphics, the content and so on. We try to define and control every aspect of the user's experience. Every moment of the user's experience. But what if the non-things--the space between the things--is just if not more important?"

Spännande rader tycker jag!

Konstnärers verk kräver ofta att betraktaren görs delaktig i "tolkandeprocessen", författare utelämnar information för oss att själva läsa mellan raderna. Men för oss yerkesverksamma som inte pysslar med kreativt på ett "klassiskt konstnärsmässigt sätt" - är vi inte ganska bra på missa "the speces between the notes"?

Nästa fråga blir hur man definierar just detta "space". Ja, kanske till och med hur man ens identifierar dessa luddiga tankar. Kan man ens ge ett generellt svar på den frågan? För när vi lämnar musikens värld så blir det helt plötsligt inte så enkelt att få ner via tecken och symboler. Jag är dock övertygad att man kan stärka sin egen relation till just kreativiteten genom att aktivt (och icke-aktivt) umgås med den. Umgås mellan noterna (läs mellan projekt, problem, utmaningar, deadlines osv).

Bild & Citat.