March 9, 2010

Berätta en saga för mig kära marknadsförare. Annars berättar jag en för dig…

Berättat historer för varandra har människan förmodligen alltid gjort. För att trösta, underhålla, fördriva tid, slappna av - och bygga relationer.

I en ålder där konsumenten har kontroll blir det nödvändigt för marknadsföraren att klura ut nya sätt att berätta sina historier. Ja, konsumentens öron har bytt skepnad - så oavsett distributionskanal måste historien vara annorlunda och relevant.

Men det finns ytterligare aspekter att beakta.

Kunderna tar kontakt med varandra för att fatta beslut och använda sina okontrollerbara röster för att göra affärer på sina egna villkor, inte dina. Varumärken borde lyssna på dessa röster. För tekniken gör information - inklusive kundens missnöje - tillgänglig och omedelbar.

Det är ett gäng punkter som marknadsföraren bör beakta när det kommer till varumärkesbyggande och kommunikation:

  • Kunden har mycket begränsad uppmärksamhetsspännvidd (se fotnot längst ner i posten).
  • Kunden ägnar mycket tid och ansträngning åt att bearbeta information om ditt varumärk.
  • Kunden har tillgång till mer information än någonsin. Lust och intresse styr hur djupt de gräver - & ofta memoreras bara några få bitar information kopplat till ditt varumärke.

Så frågan är - Vad är det som först möter era konsumenter när de ger sig ut för att söka information om er? Hur ser er digitala profil ut? Är det ni eller alla andra som berättar ER historia?

Det pratas om att ett framgångsrikt varumärke ytterst handlar om "äkthet". Vilket innebär att varumärket måste börja spela på en arena av "transparens" (sorry för uttjatat ordval).
.
Här vill jag addera några tankar! För det handlar ju om vems transparens vi talar om - företagets eget synsätt eller vad ett fåtal kritiska röstet tycker och anser. För att ett företag ska ha möjlighet att förmedla SIN story - SIN version av "äkthet" - måste man tänka i bredare digitala banor. Man måste använda fler typer av kanaler för att kommunicera SITT budskap.
.
För sökmotorerna gillar sociala medier. Med andra ord - de kanaler som företagets kunder använder. Kritik har därmed en tendens att bli synlig kopplad till varumärkets identitet.
.
En digital strategi bör därmed innefatta sociala kanaler - att finnas där kunden finns. Med syftet att optimera egen informationen och inte låta kritik från ett fåtal kunder dominera (förhoppningsvis ett fåtal - pratar vi flertal kommer varumärket få ett svettigt liv på nätet).
.
Lösning: Att använda sociala medier - inte bara för att kommunicera - utan också för att förstärka företagets egen identitet i sökmotorerna.
.

(Bild ovan: via Ronnestam)

Fotnot Uppmärksamhetsspännvidd: Ska vi handskas med mycket information på en gång har vi vuxna en uppmärksamhetsspännvidd på cirka 7 enheter. Ber vi en vuxen tala om hur många personer som befinner sig i ett rum kommer de förmodligen att svara rätt så länge det inte rör sig om mer än 7 personer. Är det flera måste vi börja räkna. Det är i praktiken samma begränsning i vår kognitiva kapacitet som vi mäter vårt korttidsminne. (Källa)

October 1, 2009

Konst och varumärkesbyggande i ögat

"How to Fake It As an Artist" heter bloggposten som får mina tankar att börjar spinna. För vi har lärt oss (eller i alla fall hört) att "Konsten ligger i betraktarens öga". Vackra ord tycker jag. Men det här är inte en blogg om konstnärliga ting utan en samling digitala tankar kring webb, Online PR, Internetmarknadsföring och Varumärkesbyggande.

Så slår det mig att definitionen av ett varumärke - likt definitionen av konsten - ligger i betraktarens ögon. Eller i "magen" om du föredrar en annan kroppsdel...

Att som företag nå kundens eller intressentens "magkänsla" handlar allt mer om att börja viska. Att prata utan att skrämma bort fjärilarna i magen. Ett sätt att marknadsföra sig som angränsar mot att bli "osynlig". Inte osynlig på ett sätt som innebär att försvinna, utan snarare om att bli en naturlig del av betraktarens vardag.

"As the marketing mindset becomes more about immersion into contexts and products, it starts affecting applications and objects. And in this sense it becomes less about craving exclusive attention, and more about becoming invisible (...) Invisible in the sense becoming a part of the experience itself." Citat

I alla fall jag tycker mig ha hittat en likhet i konsten och i varumärkesbyggandet - där betraktarens uppfattning agerar bro. Men det finns inte bara en klase med trevliga likheter utan olikheterna är kanske viktigare att lyfta upp! Må hända att det finns knep kring “How to Fake It As an Artist men "How to Fake It As an Advertiser" blir destå svårare! För i en värld av nätets transparens blir lögnen allt mer genomskinlig och knepen på varumärkes-fusk-listan allt färre...

Konst är vackert och bör enligt min mening fortsätta att ligga i betraktarens ögon. & vill du - trots mitt något märkliga resonemang ovan - ändå "fake it as an internet advertiser" kan du ju alltid satsa på spam och ful-SEO...

Bild 1 Flickr cc Bild 2 från “The Brand Gap”, Bild 3 Flickr cc.