När Sociala Medier etablerades som begrepp hamnade bollen hos marknadsförare och kommunikatörer. Det handlade om att via förtjänade kanaler skapa en dialog och bygga ett kommunicerande varumärke. Möta kunden på kundens villkor.

Marknads- och kommunikationsavdelningar har nu en tid experimenterat och lärt sig anpassa kommunikationen till den digitala mottagaren. Hittat sätt att få utväxling på idéer, kampanjer och koncept. Detta har oftast gjorts isolerat utan att påverka själva verksamheten som tuffat på som vanligt.

332085111_e914cb968c_z

I steg två började vi använda sociala kanaler för att nå utvidgade intressentgrupper så som journalister, investerare och potentiella partners - baserat på insikten att även dessa använder sökmotorer och sociala kanaler för att få information i lättillgängligt digitalt format. B2B-företag började se värdet i att kommunicera via sociala medier för att bygga slagkraftiga digitala varumärken. Men det handlade fortfarande primärt om kommunikation.

Idag pratar vi allt mer om Social Business där den sociala logiken har medfört förändringar i hur organisationer jobbar med sin affär. Sociala Medier har vuxit och blivit någonting större än kommunikation!

"Social Media is about DOING communication differently"

"Social Business is about BEING social, inside and out. Applying a social layer across an organization."

Citat: Logic + Emotion

Ny teknik - använd rätt - kan möjliggöra för lägre kostnader, mer effektiv försäljning, ökad lojalitet, förstärkt företagskultur, mer träffsäkert HR-arbete när det kommer till rekrytering, kundservice, administration osv. Vi har social-digitala verktyg för att genomdriva förändringar i våra organisationer där vi uppmuntrar till möten, dialog och initiativ.

& - kanske mest intressant - ser vi nya sätt att jobba med innovation, lansera och snabbare testa idéer (genom att involvera våra målgrupper). För innovation kan lika gärna komma från kunder, anställda och smarbetspartners - som från den individ som formellt ansvarar för det specifika innovationsområdet. Helt enkelt utifrån-och-in.

1653107680_eecb9968fa_z

Fram tills nu har vi sett relativt få företag som utvecklat strategier för sociala medier och som genomsyrat hela organisationen - i syfte att stödja kärnverksamhetens mål. Men nu börjar de dyka upp. Organisationerna som ser över sina processer genom hela värdekedjan.

Det handlar med andra ord inte om Facebook & Twitter. Den stora utmaningen ligger i att skapa en anda av samarbete och våga öppna upp kommunikationen - både internt och externt. Jobba snabbt och vara lyhörd för förändring.

"A Social Business is an organization that has put in place the strategies, technologies and processes to systematically engage all the individuals of its ecosystem (employees, customers, partners, suppliers) to maximize the co-created value."

Citat: Social Business Forum

Social_Business

Sociala Medier har lärt, framför allt, marknads- och kommunikationsavdelningar att bli mer kundfokuserade. Nu är det dags att ta detta vidare i våra organisationer!

Bild 1: Flickr CC by Lisa Ruokis, Bild 2: Flickr cc by Army Man Chaz, Bild 3: Socialbusinessforum.com. Bild i header: Flickr cc by slimmer_jimmer