#SSWCrunch - Sweet Sunday Web Crunch - Live @Bambuser. Från bubblan - Björn Falkevik, Jokim Nyström, Mattias Östmar, Paula Marttila och Jonas Hombert. Aktuellt, intressant och lärorikt!