Vi marknadsförare har i skolbänken lärt oss att "Market Segmentation" ingår i marknadsstrategin. Vi har lärt oss att 1) identifiera målgrupp, 2) rikta budskap/erbjudande och 3) tryck ut via - för målgruppen - relevanta kanaler. Saken är dock att logiken ovan inte blir applicerbar på nätet!

(bild Flickr cc)

Låt mig via bilden nedan förklara varför - “On the Internet, nobody knows you´re a dog” (bild Peter Steiner, publicerad i The New Yorker 1993 (Vol.69 (LXIX) no. 20). Helt enkelt baserat på att de "klassiska faktorerna" för segmentering inte registreras på nätet. För innan vi fått in kunden i vår databas kan vi sällan (eller oftast inte alls) definiera kön, ålder, utbildning, demografi, djurart mm. Vår prydligt framtagna information kring kundens identitet blir därför inte längre så värdefull i rektyteringsprocessen.

Om vi då inte kan gå den traditionella segmenterings-vägen, hur gör vi då för att fånga en potentiell kund (hund som människa)?

Vi kan börja med att inse att logiken är annorlunda: In the old marketing, information was arranged into channes, folders and categories to suit advertisers." (...) "With the social web, information has to be available on demand by keyword, when and how users want it” (citat: Marketing To The Social Web (page 44-45), Larry Weber).

Alltså,