Det skrivs numera spaltmeter kring hur sociala medier förändrar våra förutsättningar och spelregler. De sociala medierna - snart lika folkligt som falukorv. 

Upp & ner, bak & fram

Vi klurar ständigt kring frågan: "Hur presenterar jag min produkt för att väcka ett intresse?" Vi sammanfattar våra funderingar i ordet marknadsföring. Kanske borde frågan istället formuleras: "Hur kan våra kunder presentera sina förslag och idéer så att de når fram till oss?

Nästa nöt: "Hur förmedlar jag värdet i min produkt/tjänst på ett sätt så att människor förstår? Åter igen - låt oss vända på frågan och istället fråga oss själva: "Hur kan vi hjälpa våra kunder att kommunicera styrkan i våra produkter/tjänster".

Kundorienterad?

Om man anser att kunden står i centrum bör väl även företags affärsutveckling ta avstamp i kundens önskemål!? & för dem som  önskar en mer kundfokuserad utveckling tillhandahåller nätet de perfekta logikerna och verktygen.

Utgångspunkt

Först en kommentar kring förutsättningarna (resultatet av de sociala mediernas frammarsch):

  • Sökmotorernas transparens - i kombination med kraften i sociala kanaler - gör att kunden får allt större makt över företagen. Kundens åsikter (positiva som negativa) blir synliga via våra "googlingar".

Som företag kan man välja att:

  1. Ignorera denna framväxande transparens
  2. Dra nytta av konstaterandet och bevaka vad som sägs om det egna varumärket
  3. Skapa plattformar för att aktivt bjuda in kunden i företagets utvecklingsarbete

Allt fler företag gör enligt punkt tre ovan, nämligen utvecklar möjligheter för kunder / intressenter att komma med förslag på förbättringar kring befintliga produkter eller förslag på nya produkter/tjänster. Så kallad "öppen innovation".

Starbucks lösning "My Starbucks Idea" är kanske en av de mer omtalade när det kommer till öppen digital innovation. Starbucks uppmuntrar oss alla till att lämna förslag och rösta på varandras idéer.

  • "Starbucks can show more books in stores , so that the customer can enjoy his/her coffee while enjoy their special reading, it will be great customer experience."
  • "Recycling Starbucks Cards - it CAN be done!!!"
  • "I would like to tip the partner who gave me great service, but sometimes I don't have the cash on me.  I would like to include it on my card."

En plats där alla typer av idéer får plats... 🙂

Hur kan ditt företag dra nytta av kundens idéer?

Bild 1: Flickr cc by intersection consulting Bild 4: Flickr cc by Grinta