Visst har vi människor ett behov av att sätta saker och ting i ett sammanhang. För att på något vis få perspektiv på vad som händer och sker - så den värld vi lever i ska bli lättare att förstå. Eller kanske snarare upplevas vara lättare att förstå.

Vi skapar teorier och modeller kring det mesta. Människor med namn så som Maslow bygger upp "behovspyramiden" kring närhet, husrum och självförverkligande. Vi förstår utifrån modellen varför motivationen uteblir när grundbultarna i pyramiden saknas.

Sociala Medier är givetvis inget undantag. Kanske snarare är det så att JUST Sociala Medier kan behöva sin referensram för att vi lättare skall kunna förstå vad det egentligen handlar om.

Modeller som den ovan - döpta till "Social Media Landscape" eller motsvarande - kryllar det numera utav. Diverse ansträngningar att måla upp och mappa den digitala konversationen. Men dessa hjälper oss inte att förklarar varför saker händer. De identifierar inte underliggande drivkrafter.

Vissa väljer att förklara sociala medier likt ett "ekosystem" (bild ovan) vilket är ETT angreppssätt och kanske en ganska rättvis jämförelse!?

Vad vi kan konstatera är att saker förändras och att vi är många som försöker sätta fingret på denna förändring.

Larry Webber (”Marketing to the social web”) beskriver den marknadsbaserade övergången i följande steg:

  • Steg 1: Massmarknadsföring – Uppstod i samband med nationella publikationer och den nationella Radion och TV:n.
  • Steg 2: Direktmarknadsföring – Uppstod då vi hade möjlighet till direktkommuikation via mail, telemarketing och katalog.
  • Steg 3: Sociala webben – Uppstod i samband med web2.0-tekniker. Logik där individen (kunden) har kontrollen. Individen sitter i förarsätet.

Ja, plattformen har förändrats. Logiken har förändrats. Men det är inte på grund av teknik eller metodik som vi engageras så av de sociala medierna. Det måste vara någonting annat som utgöra själva drivkraften bakom den bubblande kommunikationen.

Jag googlar på "Social Media" + Psychology och hittar en bloggpost jag finner mycket intressant. Dess författare, Doug Firebaugh, listar sju bakomliggande behov han hävdar driver vår sociala interaktion på nätet.

  1. To be Acknowledged
  2. To Gain Attention
  3. To Be Approved Of
  4. To Be Appreciated
  5. To Be Acclaimed
  6. To Feel Assured
  7. To Be A Part Of

Egentligen inte helt olikt ett mingelparty. Eller en ansträngning att bli en naturlig del utav den nya mellanstadieklassen. En sammanfattning av vår strävan efter att hitta oss själva och genom diverse metoder signalera vår identitet. Helt enkelt vårt behov av att kommunicera.

& på nätet gör vi det genom skrift, ljud och bild.

(Bild 1, bild 2, bild 3 flickr cc)