För någon vecka sedan höll vi ett seminarium på min arbetsplats där vi talade kring CSR (Corporate Social Responsibility) ur olika perspektiv. Min dragning handlade - kanske inte så förvånande - om Sociala Medier + CSR. Presentationen finns här.

Relativt lite finns skrivet om "företags-digital CSR" i bloggar och gansla få "case" lyfts upp. Personligen är jag övertygad om att en enorm potential finns i kombinationen. Jag tror att vi kommer att få se många intressanta hållbarhetssatsningar framöver - vissa grundade i en proaktiv ansats. Andra intitiativ baserade på konstaterandet att ett icke-ansvarstagande straffar sig i sökmotorerna....

I denna bloggpost lyfter jag fram fem intressanta digitala lösningar ur ett användarperspektiv.

1. Zumer.com

Zummer.com är en användargenererad sajt som listar CSR-relaterad information kopplat till företag. Sajtens wiki ger detaljerad info om företaget och rangordnar dess verksanhet baserat på miljö- och samällsrelaterad påverkan. Dvs - betygsätter företag som samhälssmedborgare.

2. The Extraordinaries

The Extraordinaries är en sajt och en mobil applikation som möjliggör för användare att utföra uppdrag för organisationer. Dvs - möjliggör för oss att genomföra olika former av goda gärningar. Exempel på sådana handlingar kan vara att hjälpa Greenpeace att tagga upp bilder.

  • Webb

  • Mobil app

3. Goodnes 500

Goodness 500 listar Fortune 500-företagen baserat på hur mycket pengar dessa skänker till välgörenhet (andel av den totala vinsten donationen står för), företagens inverkan på miljön, företagets icke-diskriminerings-policies med mera.

4. Kiva

Kiva är en sajt som möjliggör för användarna att låna ut pengar till entreprenörer i utvecklingsländer. Detta är en av mina personliga favoriter!

5. Green Spy

Green Spy är en sökmotor som filtrerar  efter CSR-relaterade resultat. Sökmotorn baseras på Googles SERP.

Bild i header, Flickr cc