Den här presentationen av Edelman Digital har visserligen några månader på nacken men är väl värd en genombläddring!

  1. MOBILE FIRST!
  2. CONVERGED MEDIA
  3. AMPLIFYING SOURCED  CONTENT
  4. VISUAL  STORYTELLING COMES INTO  FOCUS
  5. CREATIVE  NEWSROOM
  6. MANY LIGHTWEIGHT INTERACTIONS OVER TIME
  7. SOCIAL EVENTS  DRIVE EXCITEMENT
  8. ONE-TO-ONE SOCIAL ENGAGEMENT
  9. THE SEARCH GAME JUST CHANGED –  AGAIN 2
  10. BRANDPLAY

Bild: Flickr cc by igorza76