SEO står äntligen på företags agendor. SMO som begrepp däremot - Social Media Optimization - inte lika välkänt. SMO, handlar om att optimera webbplatsen för sociala medier och att generera mer trafik och en ökad spridning av innehåll.

Citat Brian Solis - "SMO is the new SEO".

Begreppet SMO kan ses ur två perspektiv:

 1. Hur man lyfter in in sociala medier på webbplatsen. Gör externa kanaler en del av innehållet på webbplatsen.
 2. Hur man optimerar för att innehåll på webbplatsen ska spridas av användaren via sociala kanaler.

Nedan presenterar jag ett gäng punkter gällande SMO - paketerade i fem stycken "bar-ismer"

 1. Länk- och spridningsbart
 2. Embeddningsbart
 3. Gillnings- och rankningsbart
 4. Belöningsbart
 5. Sökbart!
 6. Underbart (Adderad 15 Juni)

1. Gör innehåll länkbart och spridningsbart.

 • Använd trevliga URL:er på webbplatsen (dvs, av detta slag: http://judithwolst.se/social-media-optimization och inte http://judithwolst.se/system/search/product.asp?id=3553). Länkarna blir lättare att sprida vidare och sidorna dessutom (!) bättre anpassade efter sökmotorerna.
 • Använd spridningsknappar. Konkret innebär detta att addera knappar som pekar mot utvalda distributionskanaler som används av målgruppen - exempelvis Twitter, Facebook, Pusha osv. Exempel på webbplatser med spridningsknappar: Scania Social Media Newsroom.

2. Gör innehållet embeddningsbart

 • På nätet blir PDF:er osociala och platta. Ändå presenteras de i direkt nedladdningsbar lösning på webbplatser. I ett traditionellt utförande uppmuntras inte besökaren att sprida det (ofta) tunga materialet vidare - och möjliggör inte heller för besökaren titta på materialet innan det laddas ner. Om dokument/presentationer däremot laddas upp till sociala tjänster så som Slideshare eller Scribd blir de lättillgängliga, sökbara och spridningsbara. Förutom webbplatsägaren kan även bloggare och digitala journalister bädda in materialet i sina artiklar. Som min presentation nedan:
 • Samma logik gäller för videomaterial som uppnår en social spridningspotential när det laddas upp på Vimeo, YouTube eller liknande tjänst.

3. Gör materialet gillnings- och rankningsbart

 • Möjliggör även för besökaren att kommentera, betygsätta, recensera eller på annat sätt inta en aktiv roll på er webbplats. Engagemang ökar sannolikheten att besökaren stannar längre på webbplatsen. En e-handelssajt som möjliggör för kunder att betygsätta och kommentera upplever generellt en ökad konverteringsgrad.

4. Gör insats belöningsbart

 • Belöna användare som bidrar med värde till din webbplats och skapa incitament för delaktighet!

5. Allt --> sökbart!

 • På samma sätt som för SEO & SEM utgör nyckelord grunden till SMO-hittbarhet. Människor Googlar och sociala medier erbjuder plattformar och verktyg som tenderar att hamna högt upp i sökmotorerna. Ta reda på vad era kunder söker på och använd dessa nyckelord när ni adderar / laddar upp information i sociala kanaler: rubriker, text, taggar, URL:er mm.

Alltså,

Länkbart, spridningsbart, embeddningsbart, gillningsbart, rankningsbart, belöningsbart & sökbart.

Tillägg 15 Juni - Innehåll

Ronnestamm adderar en punkt i kommentarsfältet som är väl värd att lägga till!

"Själva innehållet själv. Med unikt och värdeskapande innehåll räcker det ofta med att själva länken finns där oavsett hur den är konfigurerad eller förberedd för att spridas. Det sker av sig själv ändå. Då behövs egentligen inte så mycket teknik."

Låt oss kalla denna punkt för "underbart".