80-talister


Bild.

Det pratas om oss 80-talister & de kallar oss Generation Y. Generation WHY. En grupp människor som ifrågasätter det som andra tar för givet. En grupp som nu börjar att få inflytande. På riktigt.

Vi är uppvuxna på Hubba Bubba.

What else?

Artikel: "80-talister kräsna och krävande", SvD jan 2008.

INDIVIDUALISTERNA TAR ÖVER. Stora förändringar är att vänta i samhället när 40-talisterna går i pension och 80-talisterna etablerar sig. De har vuxit upp med andra värderingar och beteenden. De ser arbetet i första hand som självförverkligande, lojalitet ifrågasätts och individualismen växer.

Uppvuxna i ett ständigt kommunicerande samhälle med ett enormt utbud av varor, utbildningar och billiga flygresor för 80-talisterna med sig andra värderingar och beteenden. De värdesätter gemenskap och trygghet, men navet finns inte vid arbetsplatsen utan i den egna kompetensen och i det sociala nätverket, där information och jobberbjudanden förmedlas.

  • Auktoriteter och statusmarkörer ifrågasätts och luckras upp.
  • Arbetet ses som en arena för självförverkligande, inte som plikt eller rättighet.
  • Snabb kommunikation, ökad transparens och utvecklade val- och informationsstrategier ger 80-talisterna mer insyn och större makt.

  • Förnuftstänkandet utmanas, det emotionella och immateriella vinner mark.
  • Identitet, image och sociala nätverk styr agerande och konsumtion allt mer.
  • Lojaliteten sjunker och köpmönstren blir alltmer flexibla och svårfångade.
  • Individualismen växer sig allt starkare. Det är upp till var och en att ta vara på de möjligheter som ges – sådant som ser bra ut på CV.
  • En arbetsgivare är utbytbar, precis som en utbildningsplats eller ett telefonbolag. Konkurrens och nya arbetssätt ses som stimulerande och man tar själv kommandot i en värld fylld av möjligheter och karriärvägar.

Vad säger vi själva?Text: Magnus Tingsek (Generation Y),
Källa: walnuted.blogspot.com

"You never even think of why it is or how it goes lovin' every second of the fact that you just know.
You have a good way of life you don't listen to anything they say,
sharing everything with everybody else,
spreading so much love around from deep within yourself."

Kommentar

Jag tror att Generation Y kommer att förändra synen på företagande genom att göra det till en naturlig del av vår vardag. Detta utan att sätta någon storartad benämning (så som "entreprenörskap") på fenomenet.

En självklarhet.

No big deal.Ps. Tack Peter för kloka tankar kring det som jag (uppenbarligen) ser som självklarheter.