Mitt författande av bok 2 har börjat på allvar och temat den här gången är "hur sjutton ska vi som företag agera för att vara konkurrenskraftiga även imorgon?"

För att besvara den frågan behöver vi:

  • Uppdatera de strategiska modeller som vi lärt oss i skolbänken och som inte tar hänsyn till den nya digitala logiken.
  • Skapa oss en förståelse för de exponentiella teknologier som väntar runt hörnet och som med stor sannolikhet kraftigt kommer att förändra de flesta branscher.
  • Lära oss att arbeta annorlunda för att skapa utrymme för innovation, experimenterande, ständigt lärande och agila arbetssätt.

Här tänkte jag tipsa om några av de rapporter jag plöjt igenom under min sluka-informations-fas och som jag gillar.

1. The Upside of Disruption - EY

Länk: https://www.megatrends2018.com

2. Are You Ready for What's Next? - Accenture

Länk: https://www.accenture.com/techvision-2019

3. Organizing for Change - Ericsson

Länk: https://www.ericsson.com/organizing-for-change

4. What’s on 2019 - Kairos Future

Länk: https://www.kairosfuture.com/whats-on-2019

5. Fjord Trends 2019 - Fjord

Länk: https://trends.fjordnet.com