Jag har refererat till följande citat tidigare. & jag gör det igen:

“Internet är inte Googles index, CSS, HTML PHP kod, PPC eller banners. Internet är Tillsammans. Internet är vårt kollektiva medvetade som sträcker sig mellan människor. För mig är detta sant. Därför älskar jag internet”. / Christian Rudolf

Tillsammans bygger vi upp en enorm digital informationsbank. Vi kommunicerar över gränser tack vare 2- och 3.0-digitala verktyg & logiker. En demokratisering på individplan äger rum – där du och jag kommer till tals och spelar en avgörande roll. Vi kan låna varandras ögon och ta del av varandras världar och äventyr. Våra befintliga relationer kan förstärkas och nya kopplingar mellan människor uppstår.

Internet är tillsammans. Detta tänkte jag fira med en ny blogg-header (som dessutom illustrerar att människor i alla åldrar numera digital-kommunicerar som aldrig förr).   😀

Tack min härliga kollega Jenny Övrebö för din fina design-insats!