Kort, relevant, rakt på sak - i realtid.

De långdragna talens tid är förbi.

The Twitter Pich - sälj in det du vill på 140 tecken.

Förändrad spelplan för hur människor och företag når ut.

KISS - Kommunikation, Inspiration, Snabb, Slipad.

KISS - Keep It Simple Stupid.