Vi befinner oss i en övergång från ett kunskapssamhälle till ett innovationssamhälle där företagens konkurrenskraft beror på hur vassa de är på innovation. Globalisering, digitalisering, ökad komplexitet och en allt snabbare teknisk förändringstakt gör att företag ständigt måste förnya sig för att vara relevanta.

När jag läste på universitetet i början av 2000-talet fick vi lära oss strategiska ramverk som skulle hjälpa oss att förstå hur företag kunde effektivisera, optimera och förstärka sin position gentemot konkurrenter. Idag är det knappast Five Forces, hundar & stjärnor eller SWOT-analyser som vi bör hålla i handen.

När långsiktiga konkurrensfördelar blir allt mer sällsynta behöver vi istället fokusera på att utforska framtidens affärer samtidigt som vi jobbar med befintliga. Det vi klassiskt kallat för strategi har allt mer smält samman med innovation.

En av de modeller som jag själv gillar presenterades av Bansi Nagji och Geoff Tuff för första gången i i Harvard Business Review år 2012. De tittar närmare på vad som gör att vissa företag är bättre än andra på att lyckas med innovation. En central slutsats var att företag som lyckas bättre med sitt innovationsarbete har tagit fram en tydlig vision för arbetet. En annan är att man jobbar strukturerat med olika typer av innovationer bland annat med hjälp av utvecklade verktyg och färdigheter för att hantera innovationer på olika nivåer och med olika typer av risk. Företag som är speciellt framgångsrika allokerar sina investeringar i en ungefärlig proportion: 70-20-10.

Model.jpg
  • 70 procent av innovationsfokus läggs på att utveckla befintliga produkter för nuvarande kunder (av författarna kallat ”core”)
  • 20 procent fokuseras på mindre säkra satsningar och där man ger sig in på områden som är nya för företaget. Detta görs genom det vi kallar för inkrementell innovation (av författarna kallat ”adjacent”)
  • 10 procent fokuseras på transformativa innovationsprojekt med hög risk där företaget försöker
    utveckla helt nya lösningar som ännu inte finns (av författarna kallat ”transformational”)

Här kan du se modellen i sitt originalutförande: hbr.org/the-innovation-ambition-matrix

Vilka modeller arbetar ni med på era arbetsplatser när det kommer till strategi, innovation och affärsutveckling?