"In The future of social media - social networks will be like air". Sociala Medier går mot att vara "överallt" - förmodligen verklighet så snart vi slutar att referera till digitala relationer som just "sociala medier".

Ja, när vi ser en relation som just en RELATION - oavsett kontaktpunkt - går våra digitala samtal mot att kort & gott bli samtal mellan individer. Nya kontaktytor som kanske annars inte skulle uppstå - mångfald. 

Men om vi nu ska klamra oss fast vid begrepp så skapar "den digitala arenan" möjligheter för oss att nå ut till betydligt fler människor än tidigare. Tid och fysisk distans ser annorlunda ut i världar av Twitter och mass-realtids-dialog.

Mitt nya favoritord som beskriver det vi ser (läs sociala medier) är "Mass-Mingling". Snabba och värdeskapande kontakter mellan människor som uppstår realtids-digitalt (utan fysisk transportsträcka) och som även kan utvecklas till att bli relationer IRL. Sociala medier utvidgar vår värld.

Ett konstaterande som ytterligare förstärks när realtiden nu även flyttar in i sökmotorerna: