Nya tankar gror i det du faktiskt inte vet.

Med givna "sanningar" i bagaget finner du samma lösning som någon annan. För kreativitet handlar om att skapa nya ting - om att lösa problem.

Baserat på ovanstående är det viktigt att ständigt ifrågasätta. Ifrågasätta dessa "sanningar", regler" och de svar vi vanligtvis får. & kanske framför allt de svar som vi själva (vanligtvis) ger.

Jag läste någon stans att "skapa är att drömma om det nya och det omöjliga". Jag tycker att det är fint.

Utan kreativitet skulle inte så mycket hända. Världen skulle bli en betydligt mindre spännande plats. För i "min värld" är kreativiteten grunden i den stora utmaningen.

& när landskapet ständigt förändras skapas luckor för nya idéer. Människor som vågar förändra kommer att rubba ordningen - i flera led. Skapa nya villkor som banar vägen för nya problem. Nya lösningar.

& det är just det vi ska göra. Vi ska rubba ordningar och skapa nya möjligheter. Tillsammans ska vi ifrågasätta det bagage vi bär med oss. Vi ska drömma om det "omöjliga" samtidigt som vi förverkligar. Under 24 timmar ska det ske.

Nya möjligheter i flera led (så håll ögonen öppna 🙂 )

www.24hourbusinesscamp.com.

Bild 1 Flickr cc, Bild 2 Flickr cc.