Det var länge sedan jag skrev om kreativitet - men efter ett par inspirerande semesterveckor är det hög tid att ventilera några tankar kring just kreativiteten. Jag väljer faktiskt att göra detta med utgångspunkt i en personlig rädsla (i alla fall ett litet orosmoln) kring ett fenomen jag kallar för "inboxning".

För är det inte fascinerannde att vi människor tycks ha ett så starkt behov av att placera in varandra i "fack". Att utifrån ett antal faktorer ringa in och dela upp i grupper och personlighetstyper. Baserat på föreställningen att dessa identifierade homogena kluster tänker och agerar enligt samma mönster. En inbillad trygghet att tro sig veta var man har varandra.

Själv tror jag att inboxningsbarheten motarbetar möjligheten till en god relation med kreativiteten. Walter Lippman säger, "Where all think alike, no one thinks very much".

Paul Arden skriver i Vad du än tänker tänk tvärtom (sidan 21):
"Inte för att du tar fel beslut utan för att du tar rätt beslut.
Vi försöker ta kloka beslut utifrån de fakta vi har framför oss.
Problemet med kloka beslut är att alla andra också tar dem."

För visst lever vi i en värld där vi alla tenderar att spelar efter samma regler: "If you can´t solv a problem, it´s because you´re playing by the rules" (citat Paul Arden, It´s not how good you are, it´s how good you want to be, sidan 49).

Jag inledde den här bloggposten med ordet "rädsla". För visst är jag skraj att förlora i kreativ förmåga - då jag värderar detta verktyg väldigt högt! Jag är rädd att jag ska sluta upptäcka det unika. Rädd för att boxa in andra och själv bli alltför inboxningsbar. För frågar du mig så gör just utforskandet och nyfikenhet allting så mycket mer spännande! Kreativiteten öppnar upp för nya inspirerande världar.

Thomas J Watson säger: "Follow the path of the unsafe, independent thinker. Expose your ideas to the dangers of controversy. Speak your mind and fear less the label of 'crackpot' than the stigma of conformity. And on issues that seem important to you, stand up and be counted at any cost."

Jag vill vidare hävda att det som händer på nätet stärker våra möjligheter att umgås med kreativiteten. Sociala Medier förändrar spelregler och demokratiserar innehåll. Möjliggör digitala samtal mellan nya områden - där vi kan låna varandras ögon.

Nätet låter olika boxar möts - & när vi förstår varandra luckras väggarna upp. Nätet hjälper till att skapa nya former där de räta vinklarna byts ut mot kantiga hörn och rundade partier. & när boxarna inte längre går att definiera i kubik, går de heller inte att prydligt och förutsättningsbart stapla på varandra......... Osymmetriska former tänker inte identiskt, för where all think alike, no one thinks very much”.

Så låt oss med de nya verktygen resa i outforskade områden. Låt oss våga upptäcka det unika. Länge leve kreativiteten.

( Bild 1 Flickr cc, bild 2).