Jag läser Christians ord och känner att det här är riktigt bra & värt att memorera.

"Internet som vårt kollektiva medvetande!"

"När jag bloggar sätter jag URL:ar på mina tankar och de blir indexerbara och refererbara."

"Man kan kalla detta ett crowdsourcat medvetande (minne). Gemensamt bestämmer man vad som skall finnas i närminnet och vad som skall arkiveras och hur djupt det skall arkiveras."

(Citera = sätta egna URL:ar på någon annans tankar).