Jag vill hitta EN mening som beskriver Internet. jag vill krympa antalet ord då jag tror på styrkan i enkelheten. Ett försök som i högsta grad rimmar väl med rådande logiker:

The Twitter Pich - sälj in det du vill på 140 tecken.

KISS - Kommunikation, Inspiration, Snabbt & Slipat.

KISS - Keep It Simple Stupid.

Men jag vill vill hitta en beskrivning kortare än 140 tecken. Jag vill hitta ett sätt att definiera Internet i max fyra ord.

En av mina favoritvinklar kretsar kring att "Internet är tillsammans" där jag åter igen vill citera Christian:

"Internet är inte Googles index, CSS, HTML PHP kod, PPC eller banners. Internet är Tillsammans. Internet är vårt kollektiva medvetande som sträcker sig mellan människorna och mellan generationerna. För mig är detta sant. Därför älskar jag internet."

Den andra mycket centrala aspekten jag vill lyfta in i min beskrivning är att Internet är användardrivet. Det är vi som bestämmer och avgör relevans, riktning och fokus.

Så - vad blir då definitionen av Internet - sammanfattat i fyra ord?

Internet ur ett företagsperspektiv: "Tillsammans på användarens villkor".

Internet ur ett användarperspektiv: "Tillsammans på våra villkor (!!!)".

Hur vill du definiera Internet med max fyra ord?

(Nej, telefonkioskerna ovan har inte ramlat. De umgås bara lite grann i all enkelhet). Bild 1 Flickr cc, Bild 2 Flickr cc.