Hur många gånger har du i reklamsammanhang hört: "The Original and Best"? & fråga två; Tror du att först skulle vara bäst?

Att komma upp med någonting nytt är i många fall bra. Men utvecklingen stannar som bekant sällan där - utan vi bygger vidare, förbättrar och förändrar. För få saker är nya under solen.

Vi lånar ständigt varandras tankar. Medvetet eller omedvetet.

När jag gick i nionde klass skrev jag en deckare jag själv var mycket nöjd med. Min svensklärare ansåg att den påminde misstänksamt mycket om "Doktor glas". En bok jag aldrig hade läst. Eller ens hört talas om. Betydde detta att min berättelse blev mindre värd?

Skulle endast det helt unika var av värde - skulle vår värld snabbt förvandlas till en fattig plats. Men handlar "unikitet" om att vara ensam om sin sak. Eller kan det även handla om en personlig tolkning?

För få saker är som sagt nya under solen och när Paul Isakson nyligen la upp en bild på sin blogg hade han lånat den av Jim Jarmusch. Själv väljer jag att låna både bilden (från Jim) och ett par citat från Paul:

(Bild, Jim Jarmusch)

”Great advertising and design have always done this—steal bits from culture and make them authentic to the brand/product/service.”

(...)

"Select only things to steal from that speak directly to your soul. If you do this, your work (and theft) will be authentic. Authenticity is invaluable; originality is non-existent."

Citat: Paul Isakson.