Vi talar om att värdet förflyttas ifrån varumärket och sammanhanget till den enskilda personen. Jag tror att denna värdeförflyttning kommer att ske med en kraftig ökning i accelerationen - & att förflytningen nu "på riktigt" börjar ta fart. Av flera anledningar.

1) Verktygen för att bygga det personliga varumärket finns på plats. Bloggar, sociala medier och sökmotorer visar på vem vi är och vad vi har att säga.

2) Den föreställda "stabiliteten" ställs på sin spets - främst i och med en svängning i konjunkturen - men även pg a. utvecklingen inom teknologi och affärsmodell. Vi vaknar upp och inser att tryggheten var en illussion & att det enda vi kan kontrollera är de egna tankarna och en egen upparbetad kompetens.

3) Min tredje punkt handlar om en grupp av människor som nu på riktigt börjar att få inflytande. En grupp som i första hand ser arbetet som självförverkligande men ifrågasätter lojaliten. En grupp som inte identifierar sig med titeln på sitt visitkort utan finner bekräftelsen i den egna kompetenser och i nätverket. En grupp med ett annorlunda perspektiv på just begreppet "värde" - & de kallar oss för 80-talister (80-talister, sådana är vi).

Att bygga ett personligt varumärke är viktigare än någonsin. Jag funderar kring hur detta i sin tur påverkar värderingen av det företagsrelaterade varumärket. Om människan som enskild individ börjar värderas högre än tidigare, kommer då siffran för företags immateriella tillgångar att börja svaja? Visst räknas värdet i processer in i sammanhanget, men borde inte just "process" bli mindre tillförlitligt - då flexibilitet rimligtvis bör vara vad organisationer allt mer behöver!?

Richard Florida presenterar många spännande tankar i "The rise of the creative class", där han bland annat menar att:

"Human creativity is the ultimate economic resource. The ability to come up with new ideas and better ways of doing things is ultimately what raises productivity and thus living standards." (p xiii)

Florida menar att de företag, städer - ja till och med länder - som lyckas med att attrahera "the creative class" kommer att lämna spelet som vinnere. Jag menar att de individer som inser sitt värde och har förmågan att bygga sina varumärken - kommer att sluta som vinnare i ett mer micro-orienterat perspektiv. Och att dettta "micro-perspektiv" = den accelererande kurvan för det personliga varumärket.

(Bild, Flickr cc)