När året närmar sig sitt slut brukar det framtidsspanas och själv tänkte jag reflektera kring det vi traditionellt har valt att kalla ”Marknadsföring”. Dvs:

"Marknadsföring:samlande begrepp för de insatser ett företag gör för att påverka marknaden i syfte att öka sin försäljning. Exempel på vanliga marknadsföringsåtgärder är annonsering, direktreklam, e-postreklam, personlig försäljning, pressreleaser, mässor samt reklam i etermedier.(Källa Ekonomisk Ordbok).

2010 - året då vi samlades för att hitta en ny definition @ begreppet "marknadsföring"..!?!?!

Under 2009 har många marknadsförare börjat/vågat testa på att bemöta kraften i sociala medier – där svårigheten legat i att definiera passande strategi och metod – samt att i steg två klura kring lämplig uppföljning och mätning (gärna med koppling till ROI).

Nu och framöver - Framtidstankar

Den stora massans förmåga att påverka kommer att fortsätta att växa i takt med att sociala medier blir en allt större självklarhet. En allt starkare hänvstångseffekt.

Reklam kommer allt mer att ifrågasättas av den kritiska konsumenten (stora massan ovan). En konsument som angriper både den traditionella marknadsföringen och företagens affärsverksamheter.

Företag börjar (måste börja) inser att den förändrade logiken tappar i förtroende och därmed i effekt. "Conusmer-generated-content" som uppnår spridning undergräver den traditionella marknadspengen. (Omtalat exempel: United Airlines Breaks Guitars).

Dagens starka & viktiga koppling mellan sociala medier och söket förstärks ytterligare...(bilden nedan från TheFutureBuzz).

Nyligen genomförda förändringar i sökmotorernas indexering lyfter in realtidswebben (uppdaterarde statusmeddelanden/tweets mm) i sökresultaten. En utökad räckvidd för de sociala medierna (för mer info kring realtidssöktet - bloggposten "mass mingling").

Konsekvensen?

En realtids-sök-transparens som gör det svårare för företagen att stoppa huvudet i sanden och "hoppas på att inte bli avslöjade". Kunddialog som lyfts till ytan. Ja - en nästan total kundmakt i denna specifika sekund - allt viktigare för företagen att vinna konsumenternas förtroende - digitalt och kontinuerligt.

Marknadsföring / marknadsföraren & år 2010 i ett nötskal?

Området "marknadsföring" utvidgas - där kopplingar till kundservice (vad säger andra om oss), försäljning (vad vill kunden egentligen ha) och personal (vad tycker vi om oss själva) måste byggs upp.

En anpassning efter nya logiker som innebär att framtidens marknadsförare bör utrustas med - fler armar, större öron och mindre mun än tidigare....

Bild 1 Flickr cc, Bild 3 Flickr cc.