Om man tittar tillbaks i tiden inser man att det går undan i vår digitala värld. De senaste fem åren har digital kommunikation tagit ett brutalt jätte-kliv. Marknadsföring och kommunikation blir allt svårare att boxa in. En komplexitet som gör framtiden än mer spännande!

Nedan presenterar jag ett antal trender jag kommer att hålla ögonen på IDAG och FRAMÖVER:

Trend 1: Förbättrade kopplingar mot Facebook

Vår sociala graf följer med oss på webben. Vi ser att allt fler webbplatser kopplar samman sina tjänster med Facebook Open Graph. DOCK är det få som i dagsläget vet hur de ska hantera den nya informationen de erhåller. Funktionaliteten blir därmed ofta enkel och avskalad. Framöver kommer vi att få se mer avancerade integrationer och lösningar som erbjuder ett starkare faktiskt värde för användaren. Kanske kommer detta att ske via tredjepartslösningar så som meebo.com (för koppling mot diverse digitala kanaler). Läs mer om Meebo här.

Trend 2: Social Commerce får eld i baken

Facebook Credits håller på att få genomslag som digital valuta. Tjänster så som Groupon fångar vår uppmärksamhet. Detta kommer förmodligen att leda till en spännande utveckling inom ”Social Commerce”. Härligt!

Trend 3: Nichade nätverk

Människan är en varelse av många dimensioner och vi spelar olika roller här i livet. Facebook har dock ”tvingat” alla karaktärer att mötas i ett och samma vardagsrum (användarnamn). Många (framför allt unga) har sett detta som ett problem och därför registrerat flera Facebook-konton (där morsan endast fått tillgång till den mer "seriösa" profilen.) Nu och framöver kommer vi få se en stark tillväxt i nätverk som skapas kring specifika intressen – exempelvis StockTwits "Share Ideas & Learn from Passionate Investors & Traders". (En tjänst jag själv håller ögonen på kopplat till min roll som konsult.)

Trend 4: "Privacy" fortfarande högst aktuellt

”Privacy” och kontrollen över vår egen information har varit ett hett ämne det senaste året. En fråga som förmodligen kommer att fortsätta att diskuteras tills dess att en lösning (som vi accepterar och anammar) ges. Diaspora är ett exempel på aktör inom området:

"Diaspora lets you sort your connections into groups called aspects. Unique to Diaspora, aspects ensure that your photos, stories and jokes are shared only with the people you intend".

Vi ser även fram mot att inom kort kunna ta del av MyQube - "A content-rich social network where you have complete control of your privacy and interactions" - initierat av Johan Stael von Holstein.

Trend 5: Localization, localization, localization!

Foursquare & Gowalla har hittat sin plats i våra mobiler. Google har börjat integrera lokalisering i sökresultaten. Faktiska destinationer blir allt viktigare i sociala medier och i sökmotorerna.

Den närmaste tiden kommer platsbaserade kampanjer, annonser och nyheter att nå genomslag med stor kraft. I mitten av December lanserades Facebook Places i Sverige. Lika snabbt stängdes tjänsten ner igen. Vi tror och hoppas på återlansering asap! Följ diskussionen här.

Trend 6: Konsument-fokus viktigare än någonsin!

Sociala medier har vänt upp och ner på föreställningen att företag känner konsumenten bättre än vad konsumenten känner sig själv. Det blir allt svårare att ta sin kund/användare för givet. Digital transparens påverkar företags försäljning, kundservice, produktutveckling med mera. Detta faktum kommer att växa sig allt starkare då sökmotorerna tenderar att "gilla" sociala medier (dvs, det användaren själv skriver om företag).

Content is kingCustomer is king.

Tips på läsning: 5% börsnoterade företag har problem med sina varumärken i Google

Trend 7: Social Media Analytics

Engagemang on-site och off-site har blivit hygienfaktor. Dialog och interaktion har initierats och steg två blir att mäta och utvärdera resultat. Analysera för att bättre kunna nå ut till våra målgrupper. ROI kommer att mätas och användas i syfte att kunna göra framsteg. Länk: Björn Alberts om att mäta framgång i social media.

Framöver kommer vi se ett ökat intresse av att studera beteendemönster och undersöka VARFÖR våra konsumenter beter sig enligt vissa mönster. Finna sätt att förbättra dialog och det egna bemötandet.

Själv har jag testat Kontagent som är ett verktyg för anlalys av sociala appar - dvs, beskriva användarens beteenden. Exempel:

"Track: Gender, location, number of friends, K-factor (a.k.a.: viral coefficient), Invite sent per user, Viral growth predictive modeling and projections, Track each viral channel growth contribution (k-factor for invites, notifications, feeds, profiles)…"

Trend 8: Den här typen av bloggposter kommer fortsätta produceras

Du läser just nu bloggposten "8 punkter - framtidsspaning för 2011". Rubriker enligt denna logik kommer fortsätta att produceras & Twittras runt till förbannelse 🙂

Andra liknande exempel:

TKJ ger oss bra tips i bloggposten "Så här skriver du bäst rubriker för blogginlägg".

Länkar:

Avslutningsvis - några länkar till intressanta tillbakablickar och framtidsspaningar:

God fortsättning & trevlig framtid!

// Judith