Försäljning på nätet är ett riktigt spännande område där min egen fascination förmodligen ligger i utmaningen av det självklara - nämligen: Companies sell stuff & people buy stuff.

Den aktör som får den ekonomiska ekvationen att gå ihop har hittat ett koncept som håller. Försäljningsmotorn bakom den digitala handeln har dock sett snarlik ut ett ganska bra tag nu - där följande grundbultar drivit handeln framåt: SEO, SEM (PPC), Affiliate, bannerannonsering, E-mail marketing, Leads och jämförelsesajter. Sociala Medier börjar även ta plats i grundmixen.

Nätet kan tyckas vara en utvecklingsdriven djungel där vi just nu ser en media-business-model som är under förändring - men den tycks inte rubba den onlinebaserade säljfokuserade markandsföringsmodellen i samma utsträckning. Min magkänsla säger mig dock att saker ligger och pyr under utan just nu - för att snart även komma att förändra den digitala handeln. På riktigt.

Vi har talat ett tag om den "semantiska webbens" påverkan av våra framtida livsbeslut. En smart digital vän som vi hoppas kommer att hjälpa oss tidspressade individer att finna intelligens i mediebruset. En social webb där våra vänners preferenser digitalt absorberas och blir en del av våra egna. Vi hoppas få hjälp att snabbt hitta rätt bland mängder av färgglada ballonger då vi själva inte hinner med att fånga dem alla.

Celebration

Just nu förändrar sociala medier hur vi ser på information, kommunikation och förhållningssätt till vår omvärld. Men, ännu har e-handeln inte tagit steget mot att bli "social" på allvar. Kommentarsfunktioner, betygssättning och integrering till Facebook Connect visserligen - men transaktionen sker fortfarande i isolerad form på den egna webbplatsen. I mina egna framtidsspaningar har jag fastnat för (blivit lite små-kär i)  Jeremiah Owyangs (eMarketers) sätt att illustrera en nutida och framtida möjlig (trolig) utveckling:

The Five Eras of the Social Web:

1) Era of Social Relationships: People connect to others and share
2) Era of Social Functionality: Social networks become like operating system
3) Era of Social Colonization: Every experience can now be social
4) Era of Social Context: Personalized and accurate content
5) Era of Social Commerce: Communities define future products and services

The Five Eras Of The Social Web

En fas fem som innebär att säckar av pengar adderats till tidigare modeller för den sociala webben (modeller som ofta liknar ekosystem). Detta innebär att transaktioner framöver kommer att äga rum där användaren (kunden!) befinner sig. Produkter som tar sig till köparen. Eller berget som kommer till Muhammed - som Walter förmodligen skulle ha sagt.

Funderingar man kan klura på:

När mikrotransaktionen blir lika självklar på webben som i din iPhone (vid köp av appar) - kommer då transaktionerna att ta fart utanför företagets (e-handlarens) egen webbplats? Innebär detta att fler företag omvandlas till e-handlare då tung investering i egen digital webbplats och transaktioslösning inte längre krävs? Kommer den enskilda individen att kunna bygga plattformar för försäljning via Twitter istället för på e-bay och tradera.se? Kommer vi att se den enskilda individen fungera på samma sätt som en "banners" idag gör (dvs, genererar intäkt för exponering eller generera försäljning)? Innebär detta att vi får se konceptet Stardoll ploppa upp på Facebook - men där även fysiska jeans av materialet IRL-bomull erbjuds till försäljning? Ja, vad händer när våra användaruppgifter på allvar blir "portabla" och följer med oss i de sociala nätverken - & inte nödvändingtvis måste finnas lagrade i e-handlarens CRM-system......?

Hur ser den digitala arenan för handel ut om fem år?

Fler tankar kring ämnet följer 🙂