Här hittar du en beskrivning av Judiths aktuella föreläsningar. Materialet skräddarsys alltid efter målgruppen så att exempel och rekommendationer bli så användbara som möjligt.

Digitala Trender för 2020-talet

Vilka trender och teknologier är det som formar framtiden? Och vilka behöver vi agera på redan idag? Judith Wolst går igenom ett antal aktuella trender, var vi står idag och hur de kan tänkas utvecklas framöver. Vissa av trenderna som Judith behandlar kan du läsa mer om i hennes rapport "20 digitala trender för 2020-talet".

Föreläsningens upplägg anpassas efter beställaren där konkreta exempel och framtidsscenarios plockas från närliggande branscher. Detta för att skapa en så stor relevans för åhörarna som möjligt.

Digital Transformation - rustad för nästa fas?

Vi lever i ett innovationssamhälle som kännetecknas av hyperkonkurrens och turbulens. Den tekniska utvecklingen förändrar spelreglerna för företag i alla typer av branscher, nu med teknologier som AI (Artificiell Intelligens), blockkedjor, 3D-printing och IoT (Internet of Things).

Kundens krav och att spelreglerna för affären ritas om i allt snabbare takt. Så, vad behöver vi veta för att stå rustade för framtiden?

I den här föreläsningen går Judith Wolst igenom digitaliseringens grundkomponenter, vilka teknologier vi behöver ha koll på och hur disruption kan tänkas påverka olika typer av branscher framöver. Föreläsningen är uppbyggd kring teknikens och affärens respektive fem spelregler - utgångspunkter som vi behöver för att stå rustade inför framtiden.

Digitalisering för kommuner och offentlig sektor

Digitaliseringen för med sig förändrade beteenden och preferenser och som samhällsmedborgare ställer vi helt annorlunda krav mot vad vi gjorde för bara tio år sedan. Vad innebär detta för kommuner och för offentlig sektor?

Judith brinner extra mycket för hur teknologi kan användas för att skapa ett bättre samhälle. Hon har själv erfarenhet av att bland annat jobba som digital strateg i fyra svenska valrörelser. Samt arbetat som ordförande för Helsingborgs Stads reformgrupp för digitalisering.

Judith avslutar presentationen med att fokusera på människan och allas vår roll i den digitala omställningen. En aspekt som är minst lika viktig som de möjligheter som tekniken skapar.

Digital Panik

Den här föreläsningen utgår från Judiths bok med samma namn. Föreläsningen går igenom vad digitaliseringen innebär och hur den påverkar oss i vår vardag med både uppsidor och utmaningar. En föreläsning som inte bara fokuserar på tekniken utan också på människan. Läs mer om boken på digitalpanik.com.


Skräddarsytt material

Judiths föreläsningar riktar sig till grupper av både mindre och större storlek. Hon skräddarsyr sina dragningar efter målgruppen så att exempel och rekommendationer bli så användbara som möjligt.

Kundcitat

“Som talare är Judith en av Sveriges skarpaste inom sitt område och har en förmåga att engagera och entusiasmerar sin publik. Hon presenterar sina budskap på ett både lättbegripligt och underhållande sätt. Hennes styrka ligger i att blanda inspiration med konkreta och användbara verktyg för målgruppen hon föreläser för.”

Talarförmedlingar

Du kan också boka via någon av talarförmedlingarna nedan: