Föreläsningar

Vill du anlita mig som föreläsare eller moderator? Jag genomför mina uppdrag både digitalt och på plats. Skicka ett mail till judith@wolst.se eller kontakta någon av mina talarbyråer (info längre ner) så inleder vi en dialog.

Mina aktuella teman för föreläsningar är:

  • Digitalisering & framtid – vart är vi på väg?
  • Digitalisering & hållbarhet – teknikens roll i den gröna transformationen
  • Digitalisering för kommuner och offentlig sektor
  • Digital Panik – människan i förändringen

Här hittar du ett exempel på en föreläsning på temat digitalisering & hållbarhet (minut 25 & framåt).


Referenser på uppdrag som moderator hittar du här under; Lunch and Learn och Telia Connect2Business 2020. 


Skräddarsytt material:
Mina föreläsningar riktar sig till grupper av både mindre och större storlek. Jag skräddarsyr alltid mina dragningar efter målgruppen så att exempel och rekommendationer bli så användbara som möjligt.

Kundcitat:
"Som talare är Judith en av Sveriges skarpaste inom sitt område och har en förmåga att engagera och entusiasmerar sin publik. Hon presenterar sina budskap på ett både lättbegripligt och underhållande sätt. Hennes styrka ligger i att blanda inspiration med konkreta och användbara verktyg för målgruppen hon föreläser för.”

Talarbyråer jag jobbar med: 

Rapporten: 20 digitala trender för 2020-talet