Redan nu myllrar det av "like-knappar" på Fejjan. Efter att Facebook (21 april) lanserat konceptet "Open Graph" har det blivit än mer tydligt att man har storartade planer. Till den grad att man vill bli "The standard" för allt socialt (gillar, rekommenderar osv) vi gör på nätet.

De nya sociala funktionerna kommer med stor sannolikhet att påverka den digitala spelplanen rejält - även för (framför allt för?) e-handlaren! Låt mig resonera kring hur. (Bild: Flickr cc by zorraquino)

Kort om Facebook Open Graph

"Facebook's vision is both minimalistic and encompassing - but its ambition is to kill off its competition and use 500 million users to take over entire Web." Citat: ReadWriteWeb

  • Open Graph: Open Graph ett sätt för Facebook att registrera det vi användare "gillar" och rekommenderar - oavsett var på webben vi befinner oss (dvs, även utanför Facebooks egen plattorm). & det är just våra preferenser man väljer man att kalla "vår Open Graph"; & innefattar allt från resmål, artiklar och bloggposter till produkter på e-butiker.
  • Like-knappen: Like-knappen är Facebooks verktyg för att kartlägga våra preferenser. Knappen är API-baserad och en vecka efter lansering fanns den integrerad hela 50 000 webbplatser världen över (källa).
  • Hur det fungerar: Ägare av webbplatser och e-handelsplattformar kan själva välja att koppla samman sin verksamhet med Facebooks Open Graph genom att addera Like-knappar. Hur det går till rent tekniskt kan man läsa om här. Integrationen mot Open Graph är frivillig och skall medföra fördelar för den webbplats som väljer att utnyttja fenomenet.
  • Sammanfattat: Facebook har nu tagit klivet över till ett nytt område utanför sitt initiala territorium (sin egen community) till vad man kan kalla för "website personalization".

För e-handlaren - Hot eller möjligheter?

Jag tror att Open Graph kommer att kunna erbjuda en förstärkt shoppingupplevelse och nya möjligheter till kommunikation och försäljning för e-handlaren. Av följande anledningar:

1) Mer trafik

Open Grap innebär att man nu kan koppla e-butiken ännu närmare Facebook. Butiker så som Bubbleroom.se har under en tid använt sig av Facebook Connect vilket ökar en e-handlarens möjlighet till viral spridning. Nu förstärks kopplingen ytterligare vilket förmodligen kommer att medföra en ökad trafikgenerering. Att lämna kommentarer kring favoritprodukter eller faktiska köp blir mer "naturligt" och postningar mot användarnas vägg mer vanligt förekommande.

Bild nedan, Bubbleroom + Facebook Connect.

2) Även den mindre e-handlaren kan utveckla "intelligens"

Att utveckla social funktionalitet och "smarthet" på en e-handelsplattform kan idag vara kostsamt. Vi har länge refererat till Amazon.com som legat i framkant kring vad det gäller "Community-based Recommendations" (attans, kommer inte på något bra svenskt begrepp för det hela). Dvs, rekommendationer baserat på andra människors (den stora massans) preferenser. För en mindre butik med en liten kunddatabas blir den här typen av funktionalitet klurigare att utforma.

Men om människor istället "bär med sig" sina preferenser över nätet (via Open Graph) kan även den lilla e-handlaren erbjuda en mer personlig lösning riktad mot en kund (ny som gammal).

3) Social Commerce tar ytterligare ett kliv framåt

Undersökning efter undersökning visar att vi har ett större förtroende för våra vänners rekommendationer än budskap från företag. En e-butik som visar vilka produkter dina vänner gillar eller har köpt (via en Open Graph-integration) skapar en starkare trovärdighet i besökarens ögon. En lösning som gör e-butiken betydligt mer social!

Open Graph för e-handlaren blir sammanfattat ett "like".