Sökning som baseras på dina vänner och kontakters preferenser. Är den informationen mer relevant än ett "generellt" informationsflöde? Och i så fall - inom vilka områden blir våra kontakters åsikter och tankar intressanta?

"Sök" som flyttar in i de sociala medierna - där plattformen för våra kontakters preferenser redan är etablerad. Jag läser "The Future of Social Search" (Or Why Google Should Buy Facebook)" där sociala medier (åter igen) kritiseras för den generellt dåliga sökbarheten:

"And search has never been Facebook’s strong suit. It handed search over to Microsoft, but the search experience on the site is poor. It is difficult to search much deeper than your friends’ names. You need to go to an advanced profile search page to filter through their interests, activities, or other profile categories, for instance. And forget about searching your news feed" (Citat, TechCrunch).

TechCrunch för resonemanget vidare i sin post - men jag väljer att hoppa vidare till Mindpark´s beskrivning av en Social Semantisk Webb: "...där nätet inte bara byggs utav användaren, utan där även kollektivet står för informationsvärdet. Den artificiella intelligensen hos mjukvaran blandas med det mänskliga kollektivets intressen, värderingar och föreställningsvärldar. Individer har i sig förvandlats till aggregatorer."

Frågorna jag ställer mig är 1) huruvida och 2) i så fall när mina hundratals kontakter i diverse sociala nätverk kan ge mig mer önskvärd information - än den samlade och aggregerade intelligensen från nätet som helhet. Kanske blir detta värde extra starkt när det kommer till de mer nischade nätverken.

Nu vidare i diskussionen och ett hopp till den livsviktiga kreativiteten (som jag anser vara det fenomen som framför allt kännetecknar mänskligheten). Jag är övertygad om att kreativiteten driver oss framåt - och att formeln för kreativitet innehåller parametern "oliktänkande" (kanske till och med upphöjt till hundra). "Inputs" av nya tankar. Information som leder oss i nya riktningar.

Walter Lippnam säger: "Where all think alike no one thinks very much". Om så är fallet - borde då inte likriktad information "hindra" oss från att söka efter vinklar som hamnar utanför den förväntade preferensen? Jag finner givetvis Social Search mycket intressant och värdefullt - samtidigt som jag ser en fara i människans förmåga att falla in i bekvämligheten. Faran i vår fallenhet för att trivas i små bubblor.......

Eller som Columbus sa: "Kan någon av er få detta ägg att stå upp på högkant"?

En fråga ovan - ställd utav en nyfiken man. Finner du den relevant för dig just nu? Troligtvis inte. Är det en fråga du brukar ställa dig? Inte direkt. En fråga dina vänner brukar fundera kring? Knappast. En fråga som får dig att börja fundera i nya ägg-banor? Jag hoppas det 🙂

Bild 2 Flickr CC, bild 4 Flickr CC.