January 8, 2015

Framgångsrik digital kommunikation

Att jobba med internet som utgångspunkt innebär krav på ett ständigt lärande och att med jämna mellanrum ompröva sina metoder. För när Internet i "smyg” förändrar logik och algoritmer måste vi hänga med!

Vad krävs då för att  jobba framgångsrikt med digital kommunikation 2015?

Andra typer av hjältar

På byråer har det traditionellt varit kreatören som ansetts vara drottning/kung inom kommunikation. I kombination med målgrupps- och probleminsikter har "den stora idén" varit THE shit.

Men när den stora kampanjen blir mindre intressant förändras även kreativitetens natur.

Värdet läggs till större del på förmågan att arbeta med tillväxt över tid (Growth) och jobba vidare med de aktiviteter  som ger faktiska resultat (med optimering och analys i centrum). Viktigt blir också förmågan att snabbt snappa upp möjligheter / histirier att bygga vidare på dessa i form av snabbfotad och smart Content Marketing.

Modellen för 2015

Men vi ser fortfarande att glänsande storartade koncept lanseras i traditionella medier och sedan även ”trycks ut” på internet - vilket sällan skapar digital tillväxt över tid.

kreativitetsmaskinen

Varför? Jo, man missar två centrala aspekter! Nämligen:

•    Utgångspunkten i hur Internet faktiskt funkar
•    Utgångspunkten i hur Internetanvändare agerar

2015 måste arbetet för framgångsrik kommunikation kombinera:

unnamed

För det är just när kreativiteten får samspela med med djupa digitala kunskaper som vi kan uppnå resultat på riktigt.

Utmaningen framåt kommer att vara att hitta kompetens som behärskar alla tre delar. Men nyfikna ”doers”, med passion för det digitala och som dessutom är duktiga kommunikatörer, växer inte på träd. Det är ofta mer realistiskt att få personer som behärskar de olika delarna att arbeta tätt tillsammans.

Alltså, låt nörden ta plats i hjärtat av kommunikationsarbetet. Addera personer som gärna kavlar upp ärmarna och som kan identifiera förutsättningarna för spridning och engagemang.

Jag tror och hoppas på ett utmanande och inspirerande 2015!

August 19, 2013

6 + 3 P:n för Social Business

Som ekonom är man väl bekant med "de fyra P:na" - Price, Product, Promotion och Place. Även kallade "The Marketing Mix". En modell som beskriver en produkts strategiska position på en marknad. 

marknadsföringsmix.003

6 P:n

Brian Solis har adderat två parametrar för att göra modellen bättre anpassad efter en social-digital tidsålder. Se Solis modell här eller min illustration nedan.

6_P.002

"Whether or not you agree that People and Purpose officially earn a place among the traditional set of Ps is certainly open to discussion. But the impact of these two pillars in undeniable. By investing in People and Purpose, we will spark a revolution in not only business philosophy and supporting processes but more notably in the shift from a culture of management to leadership", citat. Läs mer här.

3 P:n

David Armano, Managing Director på Edelman Digital Chicago, presenterar på sin blogg P-modellen nedan:

6a00d8341bfa9853ef017d3c6cb54b970c-500wi

Davids resonemang kretsar inte kring produkters positionering utan snarare om vilka komponenter vi bör investera i  när det kommer till Social Business.

"People, Process, and Tech Platforms. Each is equally important and yet so many businesses are putting all their eggs in the platform basket because it seems like the most obvious solution. But it's short sighted and even emphasizes the need for the other two. The most common issue I see from working with large organizations is that once an enterprise social technology solution has been implemented it immediately raises questions about who will operate it, integrate it, adopt it and derive value from the investment. The dirty little secret in the technology world is that technology, even really good technology looks automated but in reality requires people to make it work.", citat.  Läs mer här.

Bild i toppen: Flickr cc by Raulc

August 12, 2013

SOCIAL BUSINESS – från Sociala Medier till Social Affär

När Sociala Medier etablerades som begrepp hamnade bollen hos marknadsförare och kommunikatörer. Det handlade om att via förtjänade kanaler skapa en dialog och bygga ett kommunicerande varumärke. Möta kunden på kundens villkor.

Marknads- och kommunikationsavdelningar har nu en tid experimenterat och lärt sig anpassa kommunikationen till den digitala mottagaren. Hittat sätt att få utväxling på idéer, kampanjer och koncept. Detta har oftast gjorts isolerat utan att påverka själva verksamheten som tuffat på som vanligt.

332085111_e914cb968c_z

I steg två började vi använda sociala kanaler för att nå utvidgade intressentgrupper så som journalister, investerare och potentiella partners - baserat på insikten att även dessa använder sökmotorer och sociala kanaler för att få information i lättillgängligt digitalt format. B2B-företag började se värdet i att kommunicera via sociala medier för att bygga slagkraftiga digitala varumärken. Men det handlade fortfarande primärt om kommunikation.

Idag pratar vi allt mer om Social Business där den sociala logiken har medfört förändringar i hur organisationer jobbar med sin affär. Sociala Medier har vuxit och blivit någonting större än kommunikation!

"Social Media is about DOING communication differently"

"Social Business is about BEING social, inside and out. Applying a social layer across an organization."

Citat: Logic + Emotion

Ny teknik - använd rätt - kan möjliggöra för lägre kostnader, mer effektiv försäljning, ökad lojalitet, förstärkt företagskultur, mer träffsäkert HR-arbete när det kommer till rekrytering, kundservice, administration osv. Vi har social-digitala verktyg för att genomdriva förändringar i våra organisationer där vi uppmuntrar till möten, dialog och initiativ.

& - kanske mest intressant - ser vi nya sätt att jobba med innovation, lansera och snabbare testa idéer (genom att involvera våra målgrupper). För innovation kan lika gärna komma från kunder, anställda och smarbetspartners - som från den individ som formellt ansvarar för det specifika innovationsområdet. Helt enkelt utifrån-och-in.

1653107680_eecb9968fa_z

Fram tills nu har vi sett relativt få företag som utvecklat strategier för sociala medier och som genomsyrat hela organisationen - i syfte att stödja kärnverksamhetens mål. Men nu börjar de dyka upp. Organisationerna som ser över sina processer genom hela värdekedjan.

Det handlar med andra ord inte om Facebook & Twitter. Den stora utmaningen ligger i att skapa en anda av samarbete och våga öppna upp kommunikationen - både internt och externt. Jobba snabbt och vara lyhörd för förändring.

"A Social Business is an organization that has put in place the strategies, technologies and processes to systematically engage all the individuals of its ecosystem (employees, customers, partners, suppliers) to maximize the co-created value."

Citat: Social Business Forum

Social_Business

Sociala Medier har lärt, framför allt, marknads- och kommunikationsavdelningar att bli mer kundfokuserade. Nu är det dags att ta detta vidare i våra organisationer!

Bild 1: Flickr CC by Lisa Ruokis, Bild 2: Flickr cc by Army Man Chaz, Bild 3: Socialbusinessforum.com. Bild i header: Flickr cc by slimmer_jimmer

August 7, 2013

Sociala Medier – 10 relevanta puckar för 2013

Den här presentationen av Edelman Digital har visserligen några månader på nacken men är väl värd en genombläddring!

  1. MOBILE FIRST!
  2. CONVERGED MEDIA
  3. AMPLIFYING SOURCED  CONTENT
  4. VISUAL  STORYTELLING COMES INTO  FOCUS
  5. CREATIVE  NEWSROOM
  6. MANY LIGHTWEIGHT INTERACTIONS OVER TIME
  7. SOCIAL EVENTS  DRIVE EXCITEMENT
  8. ONE-TO-ONE SOCIAL ENGAGEMENT
  9. THE SEARCH GAME JUST CHANGED –  AGAIN 2
  10. BRANDPLAY

Bild: Flickr cc by igorza76