January 19, 2015

Dina Likes på Facebook avslöjar hur du är som person

En studie utförd av Universitetet i Cambridge visar att man baserat på Facebook-Likes kan ringa in en individs personlighet på ett mer träffsäkert sätt än vad nära och kära kan göra.

Spännande eller läskigt? Eller en kombinaton av dem båda...?

Studien är baserad på personlighetstest som genomförts av över 85 tusen personer, och som sedan matchats mot data över dessa personers Likes på Facebook. Alltså en väldigt ambitiös studie och den hitills mest omfattande av sitt slag.

Den psykologiska modell som används för studien är "Big Five" (openness, contentiousness, extroversion, agreeableness & neuroticism). Utifrån dessa fem egenskaper har man sedan hittat samband med olika typer av Like-beteenden. Därefter har man tagit fram en algoritm och programmvara där du och jag ges möjlighet att få våra egna Likes analyserade. Länk: applymagicsauce.com

Analys

Studien visar att:

 • 10 Likes räcker för att bättre ringa in din personlighet än vad en kollega kan
 • 150 Likes räcker för att bättre ringa in din personlighet än vad en familjemedlem kan
 • 300 Likes kan bättre beskriva dig än vad din partner kan...

facebooklikes-1024x533

Per Carlbring, Professor i Psykologik, skriver följande på sin blogg:

"... gillande på Facebook sker relativt offentligt. Kanske skulle gillandet säga ännu mer om personen om endast den som blev gillad fick veta det. Även frånvaron av gillande av ett specifikt inlägg skulle kunna vara något som kunde användas för att bygga en ännu mer träffsäker modell.

Carlman och jag bjöds igår in till Nyhetsmorgon Söndag för att diskutera just denna studie.

JudithWolst

Tv4 Play - Du är vad du gillar på Facebook

Länkar till mer information:

August 14, 2013

Varför AD + Copy är förlegat

David Armano, Managing Director @ Edelman Digital Chicago, skrev i början av året en väldigt intressant bloggpost - 2013: The Year Everything Converged. I posten beskrev han hur arbetsgrupper bör utformas efter en social-digital värld.

Traditionellt:

Digitalt:

Social-Digitalt:

"The above model whether in house or agency side (or blended) is designed to merge the basics of good marketing (valuable content) with the more real time nature of social news-feeds (timely relevant bursts of communication supported with dialogue). Looking at teams from a media perspective—a core social-digital team that targets the converged media space must bring creative, community management and a newsroom-like sense of editorial savvy together."

Läs hela David Armanos bloggpost här.

Bild Flickr cc by slimjim

February 22, 2013

Digital innovation för retailers

Sitter och går igenom ett gäng rapporter som jag inte haft tid att kika på tidigare i veckan. Gillar framför allt rapporten Digital at Point of Sale -Reinventing Retail for the Connected Customer från Syzygs. Ladda ner den här. 

Spännande case man lyfter upp (de flesta från 2012):

Nike FuelStation

"Nike fuelStation revolutionises the store experience by featuring a seamless mix of innovative digital services and physical consumer experiences"

Läs mer här.

C&A Fashion Like

Jag har skrivit om det här exemplet tidigare men det tåls att upprepas!

Jägermeister - Last Stag Standing

"As a pre-Christmas special, Jägermeister released a limited edition of their iconic bottle based on the original brand design. To raise awareness among the brand’s online fan base, we gave fans the opportunity to experience the collector’s item – online and prior to sale."
.

Audi´s Showrooom - for the iPad Generation

"Audi City is a new digital car showroom format that uses state-of-the-art technology to make clever use of precious city space. visitors can experience every possible combination of the audi range."

(Bild i bildspel: Flickr cc by Alan Cleaver)

October 16, 2012

Framtidens Kommunikation (3 år senare)

Therese påminde mej nyligen om en post jag skrev i december 2009 (för snart 3 år sedan); "Framtidsspaning kring marknadsföring". Många av dessa punkter är fortfarande aktuella.

Framtidens Kommunikation 2009 2012

Den stora massans förmåga att påverka kommer att fortsätta växa. Sociala medier har blivit en självklarhet och finner ständigt nya vägar.

Reklam fortsätter att ifrågasättas av den kritiska konsumenten (stora massan ovan). PR får en starkare roll. Kommunikationsavdelningarnas budgetar ökar på bekostnad av marknadspengen.

Företag har insett att den måste släppa kontrollen och ge plats åt målgruppens tankar. Att “Conusmer-generated-content” är en del av vardagen och inte går att stoppa. Istället för kontroll bygger man en stark digital närvaro och därmed möjligheten att bemöta kritik & hantera eventuella framtida kriser.

Kopplingen mellan sociala medier och sök består! (bild: TheFutureBuzz).

 

Google fortsätter sina uppdateringar, bygger upp en starkare "intelligens" och förändrar indexering. Naturliga länkar blir vinnare i det långa loppet.

En realtids-sök-transparens har gjort det svårare för företag att stoppa huvudet i sanden och “hoppas på att inte bli avslöjade”. Många kunddialoger har lyfts till ytan - Nordea ett av flera exempel.

Diskussion på sociala webben påverkar varumärken och därmed siffran på sista raden. De bolag som ännu inte tagit fram en digital strategi är de som är sämst rustade mot att hantera sina varumärken 2012.

Bild i header. 

January 17, 2011

Kundens beslutsresa. Ny modell.

Som marknadsförare har du kanske (förmodligen) legat sömnlös över hur du bäst når ut till din målgrupp. Du har klurat kring vilka buskap & kanaler som bäst optimerar din marknadsbudget.

Men - har du funderat kring din kunds "beslutsresa"?

Först - tillbaka till skolbänken

Många känner nog igen den så kallade "säljtratten" - en modell som beskriver de faser kunden går igenom innan han/hon fattar sitt köpbeslut. Marknadsförare har länge använt köpt media för att för att "pusha" kunden nedför tratten: Fånga kundens uppmärksamhet ☛  Väcka intresse ☛ Övertyga ☛ Skapa begär ☛ Generera köp.

En modell som skapades innan nätets genomslag men som nu används av digitala marknadsförare!(?)

Nyligen läste jag Harward Business Review (a la papper) & fastnade för ett resonemang kopplat till just digitalisering (uppdatering) av "säljtratten" - HBR: Branding in The Digital Age, December 2010.

Gårdagens modell - "The Funnel Metaphor"

"For years, marketers assumed that consumers started with a large number of potential brands in mind and methodically winnowed their choices until they´d decided which one to buy."

Dagens modell - " The Consumer Decision Journey"

Dagens konsuments beslutsprocess går ej att beskriva i en linjär process utan ser mycket mer komplex ut än så. Sociala Medier innebär att kunden diskuterar och uppsöker information kopplat till produkten i fler faser än i ett inledande skede:

Vad innebär detta för marknadsförare?

Detta innebär att våra marknadsstrategier måste anpassas efter hur kundens relation till varumärken förändras!

Till att börja med bör företag sluta att fokusera på "kanalval" och istället fundera kring hur man når kunden i kundens olika steg i modellen ("decision journey"). Detta innebär en betydligt bredare syn på marknadsföring och kommunikation - där 90% av budgeten inte längre läggs på de tidiga faserna.

Genomgång av modellens innebörd

 • Consider: Dagens företag tenderar att övervärdera fasen "consider" & marknadsbudgetar riktas mot att skapa en ökad varumärkesskännedom ("top of mind") hos kunden. Delar av dessa pengar bör fördelas och läggas på senare faser. Detta då beslut fattas på nya grunder - framför allt andra kunders upplevelser.
 • Evaluate: Den sociala webben (läs transparens) utgör en viktig kloss i kundens utvärderingsfas. "Evaluate" består till stor del i att kunden fokuserar på att uppsöka information kring olika alternativ via sökmotorer (organiskt sök & sponsrade länkar), via de egna nätverken (ex: Facebook, Twitter mm), Jämförelsesajter (ex: Pricerunner; Kelkoo), Recensionssajter (ex: Reco, Rejta) och så vidare. Företag som inte lägger resurser på denna fas riskerar att förlora kontrollen över vad som sägs om varumärket och produkten.
 • Enjoy, advocate & bond: Ett genomfört köp innebär inte längre tystnad från kunden. Via den sociala webben lämnar kunden kommentarer kring hur man upplever köpet och produkten. Interaktion på den sociala webben blir sökbart via sökmotorerna (Google tenderar att starkt gilla sociala medier) och ligger till grund för andra personers köpbeslut.
 • The Loyalty Loop: I de fall kunden "bond with" (översatt med, tja, starkt fäster sig vid) produkten/tjänsten hoppar kunden över de första stegen (consider & evaluate) vid ett återköp. Lojalitet har uppstått. (Personligen svävar jag i en lojalitets-loop med bland annat följande varumärken: Apple, Sosta, Nikon, Acne Jeans & Arla.)

Alltså

Säljtratten har bytts ut mot digitalt anpassade modeller. Företag börjar så sakteliga allokeras om resurser och fundera kring:

 • Hur hanterar vi sajter så som Reco och Rejta?
 • Hur kan vi arbeta för att "förbättra" den bild som visas av oss & våra produkter/tjänster i SERP:en?
 • Hur ställer vi oss till alla de forum och trådar där vår produkter/tjänster diskuteras (som synliggörs via sökmotorerna)?
 • Ska vi tillåta kommentarer på den egna webbplatsen (vilket som regel ökar konverterinsgraden och ger bra SEO-poäng) - eller ska denna diskussion endast kunna ske på sajter så som testfreaks.se.
 • Hur kan vi snabbt svara på frågor, tacka för beröm och bemöta kritik som kunder och potentiella kunder ställer till oss i sociala kanaler?

För de företag som erbjuder bra produkter/tjänster tillsammans med god service kommer omställningen bli enklare. Den nya sömnlösheten kommer istället att drabba företag med kass produkt och/eller otrevligt bemötande i något av leden.

January 2, 2011

8 punkter – framtidsspaning för 2011

Om man tittar tillbaks i tiden inser man att det går undan i vår digitala värld. De senaste fem åren har digital kommunikation tagit ett brutalt jätte-kliv. Marknadsföring och kommunikation blir allt svårare att boxa in. En komplexitet som gör framtiden än mer spännande!

Nedan presenterar jag ett antal trender jag kommer att hålla ögonen på IDAG och FRAMÖVER:

Trend 1: Förbättrade kopplingar mot Facebook

Vår sociala graf följer med oss på webben. Vi ser att allt fler webbplatser kopplar samman sina tjänster med Facebook Open Graph. DOCK är det få som i dagsläget vet hur de ska hantera den nya informationen de erhåller. Funktionaliteten blir därmed ofta enkel och avskalad. Framöver kommer vi att få se mer avancerade integrationer och lösningar som erbjuder ett starkare faktiskt värde för användaren. Kanske kommer detta att ske via tredjepartslösningar så som meebo.com (för koppling mot diverse digitala kanaler). Läs mer om Meebo här.

Trend 2: Social Commerce får eld i baken

Facebook Credits håller på att få genomslag som digital valuta. Tjänster så som Groupon fångar vår uppmärksamhet. Detta kommer förmodligen att leda till en spännande utveckling inom ”Social Commerce”. Härligt!

Trend 3: Nichade nätverk

Människan är en varelse av många dimensioner och vi spelar olika roller här i livet. Facebook har dock ”tvingat” alla karaktärer att mötas i ett och samma vardagsrum (användarnamn). Många (framför allt unga) har sett detta som ett problem och därför registrerat flera Facebook-konton (där morsan endast fått tillgång till den mer "seriösa" profilen.) Nu och framöver kommer vi få se en stark tillväxt i nätverk som skapas kring specifika intressen – exempelvis StockTwits "Share Ideas & Learn from Passionate Investors & Traders". (En tjänst jag själv håller ögonen på kopplat till min roll som konsult.)

Trend 4: "Privacy" fortfarande högst aktuellt

”Privacy” och kontrollen över vår egen information har varit ett hett ämne det senaste året. En fråga som förmodligen kommer att fortsätta att diskuteras tills dess att en lösning (som vi accepterar och anammar) ges. Diaspora är ett exempel på aktör inom området:

"Diaspora lets you sort your connections into groups called aspects. Unique to Diaspora, aspects ensure that your photos, stories and jokes are shared only with the people you intend".

Vi ser även fram mot att inom kort kunna ta del av MyQube - "A content-rich social network where you have complete control of your privacy and interactions" - initierat av Johan Stael von Holstein.

Trend 5: Localization, localization, localization!

Foursquare & Gowalla har hittat sin plats i våra mobiler. Google har börjat integrera lokalisering i sökresultaten. Faktiska destinationer blir allt viktigare i sociala medier och i sökmotorerna.

Den närmaste tiden kommer platsbaserade kampanjer, annonser och nyheter att nå genomslag med stor kraft. I mitten av December lanserades Facebook Places i Sverige. Lika snabbt stängdes tjänsten ner igen. Vi tror och hoppas på återlansering asap! Följ diskussionen här.

Trend 6: Konsument-fokus viktigare än någonsin!

Sociala medier har vänt upp och ner på föreställningen att företag känner konsumenten bättre än vad konsumenten känner sig själv. Det blir allt svårare att ta sin kund/användare för givet. Digital transparens påverkar företags försäljning, kundservice, produktutveckling med mera. Detta faktum kommer att växa sig allt starkare då sökmotorerna tenderar att "gilla" sociala medier (dvs, det användaren själv skriver om företag).

Content is kingCustomer is king.

Tips på läsning: 5% börsnoterade företag har problem med sina varumärken i Google

Trend 7: Social Media Analytics

Engagemang on-site och off-site har blivit hygienfaktor. Dialog och interaktion har initierats och steg två blir att mäta och utvärdera resultat. Analysera för att bättre kunna nå ut till våra målgrupper. ROI kommer att mätas och användas i syfte att kunna göra framsteg. Länk: Björn Alberts om att mäta framgång i social media.

Framöver kommer vi se ett ökat intresse av att studera beteendemönster och undersöka VARFÖR våra konsumenter beter sig enligt vissa mönster. Finna sätt att förbättra dialog och det egna bemötandet.

Själv har jag testat Kontagent som är ett verktyg för anlalys av sociala appar - dvs, beskriva användarens beteenden. Exempel:

"Track: Gender, location, number of friends, K-factor (a.k.a.: viral coefficient), Invite sent per user, Viral growth predictive modeling and projections, Track each viral channel growth contribution (k-factor for invites, notifications, feeds, profiles)…"

Trend 8: Den här typen av bloggposter kommer fortsätta produceras

Du läser just nu bloggposten "8 punkter - framtidsspaning för 2011". Rubriker enligt denna logik kommer fortsätta att produceras & Twittras runt till förbannelse 🙂

Andra liknande exempel:

TKJ ger oss bra tips i bloggposten "Så här skriver du bäst rubriker för blogginlägg".

Länkar:

Avslutningsvis - några länkar till intressanta tillbakablickar och framtidsspaningar:

God fortsättning & trevlig framtid!

// Judith

December 21, 2009

Framtidsspaning kring marknadsföring

När året närmar sig sitt slut brukar det framtidsspanas och själv tänkte jag reflektera kring det vi traditionellt har valt att kalla ”Marknadsföring”. Dvs:

"Marknadsföring:samlande begrepp för de insatser ett företag gör för att påverka marknaden i syfte att öka sin försäljning. Exempel på vanliga marknadsföringsåtgärder är annonsering, direktreklam, e-postreklam, personlig försäljning, pressreleaser, mässor samt reklam i etermedier.(Källa Ekonomisk Ordbok).

2010 - året då vi samlades för att hitta en ny definition @ begreppet "marknadsföring"..!?!?!

Under 2009 har många marknadsförare börjat/vågat testa på att bemöta kraften i sociala medier – där svårigheten legat i att definiera passande strategi och metod – samt att i steg två klura kring lämplig uppföljning och mätning (gärna med koppling till ROI).

Nu och framöver - Framtidstankar

Den stora massans förmåga att påverka kommer att fortsätta att växa i takt med att sociala medier blir en allt större självklarhet. En allt starkare hänvstångseffekt.

Reklam kommer allt mer att ifrågasättas av den kritiska konsumenten (stora massan ovan). En konsument som angriper både den traditionella marknadsföringen och företagens affärsverksamheter.

Företag börjar (måste börja) inser att den förändrade logiken tappar i förtroende och därmed i effekt. "Conusmer-generated-content" som uppnår spridning undergräver den traditionella marknadspengen. (Omtalat exempel: United Airlines Breaks Guitars).

Dagens starka & viktiga koppling mellan sociala medier och söket förstärks ytterligare...(bilden nedan från TheFutureBuzz).

Nyligen genomförda förändringar i sökmotorernas indexering lyfter in realtidswebben (uppdaterarde statusmeddelanden/tweets mm) i sökresultaten. En utökad räckvidd för de sociala medierna (för mer info kring realtidssöktet - bloggposten "mass mingling").

Konsekvensen?

En realtids-sök-transparens som gör det svårare för företagen att stoppa huvudet i sanden och "hoppas på att inte bli avslöjade". Kunddialog som lyfts till ytan. Ja - en nästan total kundmakt i denna specifika sekund - allt viktigare för företagen att vinna konsumenternas förtroende - digitalt och kontinuerligt.

Marknadsföring / marknadsföraren & år 2010 i ett nötskal?

Området "marknadsföring" utvidgas - där kopplingar till kundservice (vad säger andra om oss), försäljning (vad vill kunden egentligen ha) och personal (vad tycker vi om oss själva) måste byggs upp.

En anpassning efter nya logiker som innebär att framtidens marknadsförare bör utrustas med - fler armar, större öron och mindre mun än tidigare....

Bild 1 Flickr cc, Bild 3 Flickr cc.