Berättat historer för varandra har människan förmodligen alltid gjort. För att trösta, underhålla, fördriva tid, slappna av - och bygga relationer.

I en ålder där konsumenten har kontroll blir det nödvändigt för marknadsföraren att klura ut nya sätt att berätta sina historier. Ja, konsumentens öron har bytt skepnad - så oavsett distributionskanal måste historien vara annorlunda och relevant.

Men det finns ytterligare aspekter att beakta.

Kunderna tar kontakt med varandra för att fatta beslut och använda sina okontrollerbara röster för att göra affärer på sina egna villkor, inte dina. Varumärken borde lyssna på dessa röster. För tekniken gör information - inklusive kundens missnöje - tillgänglig och omedelbar.

Det är ett gäng punkter som marknadsföraren bör beakta när det kommer till varumärkesbyggande och kommunikation:

  • Kunden har mycket begränsad uppmärksamhetsspännvidd (se fotnot längst ner i posten).
  • Kunden ägnar mycket tid och ansträngning åt att bearbeta information om ditt varumärk.
  • Kunden har tillgång till mer information än någonsin. Lust och intresse styr hur djupt de gräver - & ofta memoreras bara några få bitar information kopplat till ditt varumärke.

Så frågan är - Vad är det som först möter era konsumenter när de ger sig ut för att söka information om er? Hur ser er digitala profil ut? Är det ni eller alla andra som berättar ER historia?

Det pratas om att ett framgångsrikt varumärke ytterst handlar om "äkthet". Vilket innebär att varumärket måste börja spela på en arena av "transparens" (sorry för uttjatat ordval).
.
Här vill jag addera några tankar! För det handlar ju om vems transparens vi talar om - företagets eget synsätt eller vad ett fåtal kritiska röstet tycker och anser. För att ett företag ska ha möjlighet att förmedla SIN story - SIN version av "äkthet" - måste man tänka i bredare digitala banor. Man måste använda fler typer av kanaler för att kommunicera SITT budskap.
.
För sökmotorerna gillar sociala medier. Med andra ord - de kanaler som företagets kunder använder. Kritik har därmed en tendens att bli synlig kopplad till varumärkets identitet.
.
En digital strategi bör därmed innefatta sociala kanaler - att finnas där kunden finns. Med syftet att optimera egen informationen och inte låta kritik från ett fåtal kunder dominera (förhoppningsvis ett fåtal - pratar vi flertal kommer varumärket få ett svettigt liv på nätet).
.
Lösning: Att använda sociala medier - inte bara för att kommunicera - utan också för att förstärka företagets egen identitet i sökmotorerna.
.

(Bild ovan: via Ronnestam)

Fotnot Uppmärksamhetsspännvidd: Ska vi handskas med mycket information på en gång har vi vuxna en uppmärksamhetsspännvidd på cirka 7 enheter. Ber vi en vuxen tala om hur många personer som befinner sig i ett rum kommer de förmodligen att svara rätt så länge det inte rör sig om mer än 7 personer. Är det flera måste vi börja räkna. Det är i praktiken samma begränsning i vår kognitiva kapacitet som vi mäter vårt korttidsminne. (Källa)