Det är blogglördag och vi har samlats kring temat "Professionell och/eller Amatör. "Ordens betydelse, enligt de som vet (troligtvis en professionell litterär skara), är följande:

"Amatör"

"(...) person, som med förkärlek omfattar en viss konst o. d. utan att syssla med dess praktiska utöfning; älskare (af ngt); (...) "person, som på grund av en särskild för­kärlek..." (källa: http://www.saob.se.)

Det handlar om kärlek, passion, drivkraft, nyfikenhet.

"Professionell" eller eng "Professional"

"(...) som utgör l. hör samman med ett l. ngns yrke, yrkes-; särsk. (om värksamhet o d.): som bedrives ss. yrke, yrkesmässig; jfr 3. (http://www.saob.se).

"A professional (...) the term commonly describes highly educated, mostly salaried workers, who enjoy considerable work autonomy, economic security, a comfortable salary, and are commonly engaged in creative and intellectually challenging work" (http://en.wikipedia.org)

Professionell har sin grund i profit. Att tjäna pengar. Att utföra saker på så sätt som det förväntas.

Jag ser en bild framför mig där vi vandrar omkring likt schackpjäser på denna planet och stoltserar med våra "professionella" prestationer. Vår förmåga att lösa problem och utföra arbetsuppgifter - på samma vis som våra professionella jämlikar. Ordning och reda i ledet. Vi slår oss för bröstet över våra "titlar".

För visst vill vi alla bli omnämnd som "professionella" då ordet i våra öron klingar utav positiva värden så som pålitlighet och förtroende. Men denna blogglördag har fått mig personligen att se saken ur ett nytt perspektiv. För jag lever efter devisen att:

Problem bäst löses då vi adderar kärlek och passion. - Att uppgifter bäst finner sina svar då vi brinner för dess utmaningar. - Att det är energin i den passionerade drivkraften som tar oss i hamn.

Jag tycker att det är hög tid att omvärdera amatören roll! För ett kärleksdrivet resultat ger ofta en mer kreativ och unik lösning. & här spelar amatören en viktig roll - kanske just pga att amatören inte riskerar någon form av yrkesstolthet. För stoltheten ligger snarare i passionen än i resultatet.

Likväl är jag övertygad om att amatörerna gör världen mindre "enkelspårig". Vi talar mycket om entreprenörskap. Låt oss nu även börja tala om "amatörskapet" som ju också leder oss till nya lösningar och perspektiv! Vi vet att profession driver många företag framåt idag - men låt oss nu börja krydda det hela med amatörskap!

& här sitter vi alltså. En grupp personer med ett gemensamt brinnande intresse för nätet. Drivna av passion. Så kalla oss gärna amatörer!

Lyssna på detta blogginlägg HÄR via ListenToBlogs.com!

Vad de andra insiktsfulla amatörerna bloggat om:

(Bild 1, Bild 2, Bild 3 = credd Martin Spanar!.)