Tillväxten inom e-handeln fortsätter att vara stark och konkurrensen hårdnar. Den totala E-handelsförsäljningen i Sverige uppgick under 2009 till 22,1 miljarder - en tillväxt med 8,1 procent jämfört med 2008 (källa: E-barometern).

"Tre klick bort". Vi jobbar med optimering av processer & logiker. Men tar vi hänsyn till BÅDA hjärnhalvorna i strävan efter den optimala e-handeln?

Ja, vad händer om alla e-handlare skulle sträva efter likritad rationalitet? Total optimering efter skolbok? För vi kan väl inte bortse från att människan har en lekande höger hjärnhalva som kittlas av unikitet?

"Because creativity is right-brained and strategy is left-brained" (citat).

Dessa tre e-handlare nedan bygger sina strategier snarare på fantasi än logik. På kreativitet snarare än best practise. Tre aktörer som i alla fall fångar min högra halva.

1) RED VELVET ART

https://www.redvelvetart.com

2) SHIRT FIGHT

http://www.shirtfight.com

3) YELLOW BIRD PROJECT

http://www.yellowbirdproject.com